TechnoSelect verlengd betrouwbaarheidskeurmerk

Vrijdag 22 juni is het tijd voor onze periodieke NEN-controle.
Een NEN certificering is eigenlijk de basis voor een SNA keurmerk. Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm.

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus en payrollbedrijven. Er wordt getoetst of wij als bedrijf voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteit, namelijk het ter beschikking stellen van arbeid.
De verplichtingen uit arbeid zijn de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van indentificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

TechnoSelect heeft het SNA keurmerk al jaren in haar bezit. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.
Hierdoor onderscheid TechnoSelect zich wederom als betrouwbare partner op het gebied van technisch personeel en de ontwikkeling van technische carrières.

Wilt u meer weten?