Nieuw brutominimumloon vanaf 1 juli 2017

Alle werknemers hebben per 1 juli vanaf 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon, in plaats van de vorige leeftijdsgrens van 23 jaar! Dat betekent dat het bruto minimumloon voor alle jongeren fors omhoog gaat, omdat ze nu een stuk sneller oplopen door de lagere leeftijdsgrens. Het bruto minimumloon voor jonge medewerkers kun je terugvinden in onderstaande tabel. Het loon is tevens afhankelijk van het aantal uren dat je per week werkt binnen het bedrijf.

Wilt u meer weten?