Wij hebben meerdere beschikbare kandidaten

Wij selecteren graag samen met u de meest geschikte kandidaat. Benieuwd hoe wij te werk gaan?

Wat kan TechnoSelect voor u betekenen?

 
Wij vinden uw mensen

Werving & selectie

TechnoSelect ziet mensen als de succesbepalende factor binnen bedrijven en organisaties. Wij zijn uw intermediair in een optimale samenwerking. We weten die mensen te vinden die aan inzet de beste invulling geven. Op het moment dat het u past en voor de periode die u wenselijk acht. Zo profiteert u van een arbeidskracht zonder arbeidsadministratie,

Lees Meer ...

 
Uitzenden, bekend en vertrouwd

Uitzenden

Het kan voor u goedkoop zijn om uitzendkrachten in te huren. Het voordeel voor u is dat u zo op elk gewenst moment aan vakkundig personeel komt. Zowel voor een korte periode als voor een wat langere tijd.

 
Voor langere tijd

Detacheren

Door middel van detachering bindt u voor een langere periode zeer geschikte arbeidskrachten, zonder dat u zelf werkgeversrisico's loopt. Bij een detacheringscontract gaat een werknemer een contract met ons aan voor een bepaalde periode. Tegelijkertijd gaat u een contract met ons aan. U draagt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de medewerker bij u op de

Lees Meer ...

 
Voor een zorgeloze relatie

Payrolling

Bij payrolling treden we op als juridisch werkgever en nemen we alle arbeidsrechtelijke risico's en administratieve lasten (zoals de loonadministratie) van u over. We stellen contracten op en beheren die, waarbij we ervoor zorgen dat ze voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving.

 
TechnoSelecter word je niet zomaar

Opleidingen

Als werkgever wilt u graag alles uit uw werknemers halen. Het is dan ook belangrijk om te investeren in hun ontwikkeling. Zeker omdat de hedendaagse arbeidsmarkt snel evolueert. Werknemers moeten zich snel aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden, technieken en technologieen. Waar nodig zorgen we voor bijscholing, training en instructie. Zo kunnen we kwaliteit in

Lees Meer ...

 
Beperk uw (personeels)risico

HR-Services

Het succes van uw organisatie drijft op uw deskundigheid en de deskundigheid en inzet van uw medewerkers. Zij bepalen voor een groot gedeelte uw succes!! Om beoogde organisatie- en omzetdoelstellingen te behalen is een goed en structureel personeelsbeleid van essentieel belang. Haal het beste uit uw medewerkers en laat ze optimaal presteren. Techno HR Services

Lees Meer ...

Wilt u meer weten?

Wij kunnen ons voorstellen dat u liever persoonlijk contact heeft. In dat geval kunt u ons uw naam, telefoonnummer en reden van contact opgeven en kunnen wij u op maat verder helpen.